Projecten

Hier vindt u een overzicht van de projecten die we in de afgelopen jaren met een zekere regelmaat hebben ondersteund. Er zijn uiteraard veel meer projecten ondersteund, maar daarbij is het dan vaker gegaan om een eenmalige ondersteuning. Ook hebben we vaak individuele burgers ondersteund, bijvoorbeeld jonge mensen die op een reis naar Afrika meewerken met het bouwen van een school of een kliniek.

Bij de ondersteuning gaat het vaak om relatief kleine bedragen, maar ook kleine bedragen kunnen wel degelijk van groot belang zijn.

Voor een nationale actie van de gezamenlijke hulporganisaties reserveren we ook altijd een bedrag voor noodhulp, zoals in 2017 de hulp bij de hongersnood in Afrika en in 2016 bij de aardbeving in Nepal.

Schroom dus niet om contact met ons op te nemen!

Gabon – Encore de la Paix

Een groep oud-Peace Corps vrijwilligers uit de Verenigde Staten heeft in 2014 de organisatie “Encore de la Paix” opgericht, met als doel om “iets terug te geven” aan het land Gabon, waar de deelnemers in de jaren 60 en 70 als vrijwilliger actief waren als leraar of scholen-bouwer. Henk Brouwer woonde zelf in Gabon en kent uit die periode een aantal van deze Amerikanen die hem benaderden zich bij hun team te voegen.


Namibië - Ovinjuro

In de laatste maanden van 2017 kregen we een aanvraag van Sandra van Oosterhout voor de bouw van een kleuterschool in Ovinjuro in het oosten van Namibië. Uiteraard hebben we deze aanvraag met ruim € 2000 gehonoreerd. In mei 2018 hebben we € 2000 toegezegd voor de bouw van een waterpomp. Hieronder haar eigen beschrijving en motivatie om dit project te ondersteunen en onze hulp te vragen.


Project StartUp4kids Oeganda

In Oeganda leven circa twee miljoen wezen. In de meeste weeshuizen worden kinderen maar tot een jaar of zes opgevangen, daarna belanden ze vaak op straat. Vooral voor meisjes en kinderen met een beperking is het moeilijk een opleiding te kunnen volgen. Ook de kwaliteit van het onderwijs in Oeganda is over het algemeen zeer matig. Goed onderwijs is een van voorwaarden om later een onafhankelijk bestaan op te kunnen bouwen.

StartUp4kids biedt deze kinderen een speciaal scholingsprogramma ‘Aflatoun’, voornamelijk gericht op sociale en financiële vaardigheden, om hun wel de kans te geven op een betere toekomst. Dankzij de financiële bijdrage van het Burgercomité, in samenwerking met het weeshuis Home Sweet Home in het zuiden van Oeganda (Jinja), kan StartUp4kids in het schooljaar 2017 veertig kinderen het Aflatoun lesprogramma aanbieden.


Kundalila

Deze stichting ondersteunt de van oorsprong Woerdense arts Adri van der Maas. Zij woont al vele jaren in Zuid-Afrika, aanvankelijk was zij als arts heel erg actief bij de aidspreventie en aidszorg in Port Elisabeth. Inmiddels woont zij al weer enige jaren in een township in de buurt van Kaapstad en is het karakter van het werk veranderd. Niet meer medisch, maar veel meer sociaal. Kundalila beijvert zich voor de sociale cohesie van de gemeenschap met allerlei activiteiten zoals een gemengd orkest waarin zwarte en witte kinderen samen spelen. Ook is er veel aandacht voor de situatie van de ouderen.


Kinderhulp Togo

De parochie van de St. Bavo in Harmelen vraagt ons met een zekere regelmaat om een kleine bijdrage voor de Stichting Kinderhulp Togo. Het gaat hier vaak om kleine bijdragen met grote gevolgen, zoals bijvoorbeeld het teiltjesproject: scholen krijgen teiltjes met zeep. De leerlingen nemen de teiltjes mee naar huis, krijgen instructie over hygiëne en krijgen vervolgens ook zeep mee. Heel simpel en heel goedkoop, maar de kindersterfte neemt af. Ook ondersteunen het vervoer van slechthorende kinderen naar school.


EZAKA – Madagaskar

Na de gemeentelijke herindeling van Harmelen en Woerden kwamen we in contact met de stichting Ezaka, die op Madagaskar een groot project ondersteunt. Zij ondersteunen op allerlei gebieden (veel activiteiten op onderwijs- en agrarisch gebied) een dorpsgemeenschap. Binnen onze mogelijkheden ondersteunen wij vooral veel onderwijsactiviteiten, soms eenvoudig door schriften e.d. te betalen, soms grootschaliger met computers. Ook deze worden door zonne-energie bediend, zodat de aanschaf duurder is dan normaal.

Deel dit artikel: