Projecten

Hier vindt u een overzicht van de projecten die we in de afgelopen jaren met een zekere regelmaat hebben ondersteund. Er zijn uiteraard veel meer projecten ondersteund, maar daarbij is het dan vaker gegaan om een eenmalige ondersteuning. Ook hebben we vaak individuele burgers ondersteund, bijvoorbeeld jonge mensen die op een reis naar Afrika meewerken met het bouwen van een school of een kliniek.

Bij de ondersteuning gaat het vaak om relatief kleine bedragen, maar ook kleine bedragen kunnen wel degelijk van groot belang zijn.

Voor een nationale actie van de gezamenlijke hulporganisaties reserveren we ook altijd een bedrag voor noodhulp, zoals in 2017 de hulp bij de hongersnood in Afrika en in 2016 bij de aardbeving in Nepal.

Schroom dus niet om contact met ons op te nemen!

Project StartUp4kids Oeganda

In Oeganda leven circa twee miljoen wezen. In de meeste weeshuizen worden kinderen maar tot een jaar of zes opgevangen, daarna belanden ze vaak op straat. Vooral voor meisjes en kinderen met een beperking is het moeilijk een opleiding te kunnen volgen. Ook de kwaliteit van het onderwijs in Oeganda is over het algemeen zeer matig. Goed onderwijs is een van voorwaarden om later een onafhankelijk bestaan op te kunnen bouwen.

StartUp4kids biedt deze kinderen een speciaal scholingsprogramma ‘Aflatoun’, voornamelijk gericht op sociale en financiële vaardigheden, om hun wel de kans te geven op een betere toekomst. Dankzij de financiële bijdrage van het Burgercomité, in samenwerking met het weeshuis Home Sweet Home in het zuiden van Oeganda (Jinja), kan StartUp4kids in het schooljaar 2017 veertig kinderen het Aflatoun lesprogramma aanbieden.


Kundalila

Deze stichting ondersteunt de van oorsprong Woerdense arts Adri van der Maas. Zij woont al vele jaren in Zuid-Afrika, aanvankelijk was zij als arts heel erg actief bij de aidspreventie en aidszorg in Port Elisabeth. Inmiddels woont zij al weer enige jaren in een township in de buurt van Kaapstad en is het karakter van het werk veranderd. Niet meer medisch, maar veel meer sociaal. Kundalila beijvert zich voor de sociale cohesie van de gemeenschap met allerlei activiteiten zoals een gemengd orkest waarin zwarte en witte kinderen samen spelen. Ook is er veel aandacht voor de situatie van de ouderen.


Kinderhulp Togo

De parochie van de St. Bavo in Harmelen vraagt ons met een zekere regelmaat om een kleine bijdrage voor de Stichting Kinderhulp Togo. Het gaat hier vaak om kleine bijdragen met grote gevolgen, zoals bijvoorbeeld het teiltjesproject: scholen krijgen teiltjes met zeep. De leerlingen nemen de teiltjes mee naar huis, krijgen instructie over hygiëne en krijgen vervolgens ook zeep mee. Heel simpel en heel goedkoop, maar de kindersterfte neemt af. Ook ondersteunen het vervoer van slechthorende kinderen naar school.


EZAKA – Madagaskar

Na de gemeentelijke herindeling van Harmelen en Woerden kwamen we in contact met de stichting Ezaka, die op Madagaskar een groot project ondersteunt. Zij ondersteunen op allerlei gebieden (veel activiteiten op onderwijs- en agrarisch gebied) een dorpsgemeenschap. Binnen onze mogelijkheden ondersteunen wij vooral veel onderwijsactiviteiten, soms eenvoudig door schriften e.d. te betalen, soms grootschaliger met computers. Ook deze worden door zonne-energie bediend, zodat de aanschaf duurder is dan normaal.


Burkina Faso – Buiten de grenzen

De stichting Buiten de grenzen is een landelijke organisatie, waarvan een zeer actief bestuurslid in Woerden woont. Wij steunen de stichting op regelmatige basis. Buiten de grenzen ondersteunt een opvangcentrum voor jongens en is op dit moment bezig met het bouwen van een keuken. Wij hebben bijgedragen aan het aanschaffen van apparatuur op zonne-energie waardoor men niet langer afhankelijk is van de haperende stroomvoorziening.


Benin

Sinds de oprichting in 1986 ondersteunen we projecten in Benin. We werden destijds door een inwoner van Woerden gewezen op twee kleinschalige projecten van twee vrouwen in het zuiden van Benin. Beiden werkten onafhankelijk van elkaar voor hun eigen dorpsgemeenschappen en deden min of meer hetzelfde werk. Toevallig heetten ze ook alle twee Marie, zodat we al gauw over “Onze Maries” spraken. Dat eerste project was echt heel klein: het helpen bij het opzetten van een kleine avocadokwekerij. In die ongeveer 30 jaar is er veel gebeurd en zijn er veel activiteiten bij gekomen en is het werk veel uitgebreider geworden. Beide Maries zijn een paar keer door leden van de beide comités bezocht, waardoor de band met deze projecten groot is. Vooral de voorzitter van het Steinhagense comité is een paar keer bij hen op bezoek geweest en heeft daardoor een goed overzicht van de werkzaamheden en mogelijkheden.

Zes jaar hebben we met studiebeurzen beide Maries ondersteund. Door de enorme sterfte door aids waren er zoveel wezen en verwaarloosde kinderen die bij hen voor hulp kwamen, dat onze gebruikelijke ondersteuning niet meer voldoende was. Inmiddels is de situatie veranderd en ondersteunen we vooral projecten op het gebied van voeding.

Deel dit artikel: