We hebben in onze vergaderingen van september en oktober besloten een aantal aanvragen van oude en nieuwe projecten te honoreren.

Het gaat om de volgende projecten. Ten eerste de stichting Ezaka voor de school in Andoharano, Madagaskar. Het gaat hier om schoolmateriaal zoals boeken, schriften e.d.

Daarnaast ondersteunen we een nieuwe organisatie, Startup4kids, die in Ethiopië o.a. een weeshuis ondersteunt. Maar dat is slechts een klein onderdeel van hun activiteiten. Wij zijn met hen in contact gekomen door een bestuurslid van het Burgercomité.

Verder hebben we ons alleroudste project in Benin, samen met het zustercomité in Steinhagen ondersteund. Het ging hierbij om de installatie van zonnepanelen, waardoor de mensen niet langer afhankelijk zijn van de haperende lokale stroomvoorziening.

Over een aantal andere aanvragen beslissen we in november. Dan zullen we ook beslissen over de mogelijkheden voor het verstrekken van relatief kleine bedragen in de vorm van microkredieten.

Na vele jaren van actieve participatie heeft Jaap van der Does te kennen gegeven terug te treden als bestuurslid van het Burgercomité. Tijdens het bezoek van onze partnerorganisatie uit Steinhagen aan Woerden in mei 2017 zullen wij op een passende manier afscheid van hem nemen.

Geen nieuwsbericht deze keer, wel een oproep!

Het bestuur van het Burgercomité heeft een vacature. We hebben een secretaris nodig. De huidige voorzitter doet op tijdelijke basis het werk van de secretaris erbij. Dat is geen goede zaak, want wij willen ons bestuurswerk als vrijwilliger juist over meerdere mensen verdelen. Specifieke eisen worden niet gesteld, behalve dat u een verslag in het Nederlands kunt schrijven. Het bestuur streeft ernaar qua diversiteit een goede afspiegeling van de Woerdense samenleving te vormen.

Ben je woonachtig in Woerden en betrokken bij ontwikkelingswerk? Neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden!    

Met de lancering van de nieuwe website hebben wij ook onze huisstijl aangepast. De belangrijkste verandering daarbij is het logo.

Dit is het eerste Nieuwsbericht op de nieuwe website van het Burgercomité voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking in Woerden. Met ingang van 1 april 2017 is deze nieuwe website in de lucht! De vorige website was hoognodig aan vernieuwing toe.

We geven u met deze website een zo goed mogelijk beeld van onze visie op ontwikkelingssamenwerking, de doelstelling van het comité en de projecten waaraan wij ondersteuning verlenen. Ook houden wij u op een toegankelijke manier op de hoogte van onze activiteiten en leggen daarover verantwoording af.

Wij zijn enthousiast, hopelijk bent u dat eveneens. Heeft u vragen of ideeën, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit artikel: