Het thema van de jaarlijkse conferentie, die afwisselend in Woerden en Steinhagen in samenwerking met het Burgercomité worden georganiseerd, was de energietransitie. De gemeente Woerden presenteerde in het ochtendprogramma allerlei initiatieven die voor een deel 's middags werden bezocht.

Voor de eerste keer werd tijdens het dagprogramma een van de projecten gepresenteerd die door het Burgercomité ondersteund wordt. Niet geheel toevallig omdat het thema van de conferentie daar goed op aansluit.

In 2019 hebben Jos en Riet de Graaff besloten de stichting Ezaka op te heffen. Zij hebben het jaar gebruikt om de gevolgen voor hun project in Madagascar zo goed mogelijk te begeleiden, hetgeen hun zeker is gelukt. Met het opheffen van de stichting verdwijnt hun betrokkenheid uiteraard niet. En ook niet die van het Burgercomité. Vanaf de herindeling met Harmelen hebben we Ezaka gesteund; door de jaren heen hebben we met 33000 euro vooral de school met leermiddelen ondersteund. Soms ook bijvoorbeeld met computers en cursussen voor het personeel, maar ook met noodhulp na natuurrampen.

Jos en Riet de Graaff zullen via een privé rekening de school blijven ondersteunen, een initiatief dat wij graag naar mogelijkheden willen steunen.

In onze vergadering van januari 2020 hebben we besloten 1000 euro te doneren aan het project in Togo dat we al een aantal jaren ondersteunen. Het gaat hierbij om een aanvraag voor medische apparaten. Kinderhulp Togo wordt al sinds jaren ondersteund door de St. Bavokerk in Harmelen, die ook dit jaar weer in het kader van de Vastenactie geld zal ophalen. Met deze samenwerking zorgen we ervoor dat het benodigde bedrag zeker zal worden bereikt.

De week van 7 oktober was druk, maar zeker heel succesvol. Op maandag 7 oktober werd De Beursvloer georganiseerd. Op dit evenement worden organisaties (en soms ook individuen) aan elkaar gekoppeld, waarbij het uitgangspunt is dat de beurzen gesloten blijven. Een voorbeeld: een yogalerares geeft een gratis les in een buurthuis, dat als tegenprestatie voor haar zal folderen. Of een enthousiaste club mensen knapt een schoolplein op en de tegenprestatie is een extra uitvoering van de musical. Aan creativiteit geen gebrek. Voor ons was de bijeenkomst vooral bedoeld als oriëntatie. Maar toch maakten we ook een koppeling. In juni 2020 zullen we samen met Minkema College locatie Steinhagenseweg hun jaarlijkse sponsorloop met het thema water organiseren.

Het doet ons plezier dat we een nieuw bestuurslid hebben gevonden: het is Saskia van Altena! Velen kennen haar misschien als fractievoorzitter van D66 en met haar zetten we een zo langzaam gegroeide traditie voort.

Ooit was raadslid Jaap van der Does “gewoon” bestuurslid van het Burgercomité, pas later werd hij raadslid. Op die manier hadden we een belangrijke ingang bij de gemeente, niet onbelangrijk voor een comité dat door de gemeente is opgericht en niet voor niets “gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking” in zijn naam heeft. Na het vertrek van George Becht merkten we dat we het directe contact met de gemeenteraad misten, maar gelukkig heeft Saskia zich bereid verklaard deze rol op zich te nemen. Zij heeft al een aantal keren meegewerkt bij de organisatie van de jaarlijkse conferenties met Steinhagen en heeft een tomeloze energie gekoppeld aan een grote creativiteit.  

Op 23 november vond de jaarlijkse conferentie met onze partnergemeente plaats, dit jaar in Steinhagen. Het thema was burgerparticipatie, het vervolg van de conferentie vorig jaar in Woerden. Een delegatie van ongeveer 30 mensen, onder wie de burgemeester en twee wethouders, ambtenaren en betrokkenen uit het veld werd enthousiast ontvangen in de partnergemeente en maakte kennis met de Duitse opvattingen over burgerpartcipatie. Na afloop werd het thema voor de twee volgende conferenties gemeld: de energietransitie.

Onze vaste projecten hebben aan het einde van het jaar nog een aanvraag gedaan, die we grotendeels hebben kunnen honoreren. Dat betekent dat we meestal niet de totale bedragen hebben kunnen geven, maar wel een mooi begin hebben kunnen maken. Als voorbeeld de Kindergarten Ewu-Retu: voor de afwerking heeft men ruim 4000 euro nodig, een bedrag dat wij uiteraard niet kunnen betalen. Maar deze 1000 euro is wel een mooi begin voor verdere fundraising, zo ook voor de projecten in Togo en Madagaskar. Henk Brouwer heeft besloten opnieuw naar Gabon te gaan om daar mee te werken aan het renoveren van scholen. Iedere aanvraag hebben we met 1000 euro gehonoreerd.

Het gaat goed met de bouw. Ze zijn druk met pleisteren en de kozijnen, deuren en dak liggen er om daarna geplaatst te worden. In januari reizen 7 bouwvakkers uit Duitsland naar Ovinjuru om op eigen kosten te helpen. Zij gaan de toiletten zetten, de vloer afwerken en timmermanswerk verrichten. Daarna kunnen de kinderen eindelijk verhuizen. Er wordt met man en macht gewerkt. Daar moeten kasten, tafels, stoelen, lampen, educatief materiaal enz. komen.

Het Burgercomité ondersteunt al 32 jaar in opdracht van de gemeente Woerden projecten in Afrika. Dit jaar hebben we activiteiten in o.a. Namibië, Togo en Gabon ondersteund, altijd projecten waarbij inwoners van Woerden een sterke band hebben.

In 2010 zijn wij in het provinciestadje Kpalimé in Togo een medisch centrum begonnen, waar wij kinderen en ouders en leraren van scholen leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze ziek worden. Dat begint met het onderzoeken van kinderen en hun ziektes en gebreken te verhelpen. En vervolgens krijgen ze les in het voorkomen van allerlei ziektes en gebreken.

Henk Brouwer is in 2018 voor de tweede keer naar Gabon geweest. De achtergrond van dit vrijwilligerswerk heeft een interessante achtergrond. Begin jaren zestig richtte president Kennedy het Peace Corps op waarin jonge Amerikanen ontwikkelingswerk in bijvoorbeeld Afrika verrichtten. Een aantal jaren geleden richtte een groep van deze Amerikanen de organisatie “Encore de la Paix” op met als doel de scholen die zij in de jaren zeventig in Gabon hadden gebouwd te renoveren.

Deel dit artikel: