Na vele jaren van actieve participatie heeft Jaap van der Does te kennen gegeven terug te treden als bestuurslid van het Burgercomité. Tijdens het bezoek van onze partnerorganisatie uit Steinhagen aan Woerden in mei 2017 zullen wij op een passende manier afscheid van hem nemen.

Jaap heeft zich vanaf de oprichting ten volle ingezet voor het Burgercomité. Als gemeente-raadslid beijverde hij zich voor een goede relatie met de gemeente Woerden. Hij was een overtuigd voorstander van de samenwerking met Steinhagen op het gebied van steunverlening aan ontwikkelingsprojecten in Afrika mede vanwege de daaraan verbonden meerwaarde voor de jumelage. Zijn grote betrokkenheid bij de projecten was ook aanleiding voor hem om diverse malen geheel op eigen kosten een bezoek aan enkele projecten in Afrika te brengen.

Wij betreuren zijn vertrek uit het Burgercomité, zijn betrokkenheid bij ontwikkelingssamen-werking is blijvend. Dat staat voor ons vast. Jaap, bedankt voor je jarenlange, belangenloze inzet!

foto: Bart van Woudenberg

Geen nieuwsbericht deze keer, wel een oproep!

Het bestuur van het Burgercomité heeft een vacature. We hebben een secretaris nodig. De huidige voorzitter doet op tijdelijke basis het werk van de secretaris erbij. Dat is geen goede zaak, want wij willen ons bestuurswerk als vrijwilliger juist over meerdere mensen verdelen. Specifieke eisen worden niet gesteld, behalve dat u een verslag in het Nederlands kunt schrijven. Het bestuur streeft ernaar qua diversiteit een goede afspiegeling van de Woerdense samenleving te vormen.

Ben je woonachtig in Woerden en betrokken bij ontwikkelingswerk? Neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden!    

Het jaarverslag van 2016 is gereed. Het verslag is altijd weer een lezenswaardig document. Het geeft u de gelegenheid kennis te nemen van wat er zoal in een heel jaar aan activiteiten door het Burgercomité is uitgevoerd.

Wij nodigen u uit om even de tijd te nemen en te lezen hoe wij in nauwe samenwerking met de gemeente een nieuwe inhoud geven aan onze relatie met de partnergemeente Steinhagen uit Duitsland, aan welke ontwikkelingsprojecten in Derde Wereldlanden wij ondersteuning verlenen en welke financiële cijfers bij het verslag horen.

Met de lancering van de nieuwe website hebben wij ook onze huisstijl aangepast. De belangrijkste verandering daarbij is het logo.

Dit is het eerste Nieuwsbericht op de nieuwe website van het Burgercomité voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking in Woerden. Met ingang van 1 april 2017 is deze nieuwe website in de lucht! De vorige website was hoognodig aan vernieuwing toe.

We geven u met deze website een zo goed mogelijk beeld van onze visie op ontwikkelingssamenwerking, de doelstelling van het comité en de projecten waaraan wij ondersteuning verlenen. Ook houden wij u op een toegankelijke manier op de hoogte van onze activiteiten en leggen daarover verantwoording af.

Wij zijn enthousiast, hopelijk bent u dat eveneens. Heeft u vragen of ideeën, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit artikel: