De stedenband met Steinhagen heeft een lange geschiedenis. Al begin jaren vijftig ontstonden er contacten tussen de zwemclubs van Woerden en Steinhagen. Bij nader inzien was dat, gezien het tijdstip, wel degelijk bijzonder in Nederland. Uit deze vriendschappelijke contacten ontstond uiteindelijk in 1972 de officiële stedenband met Steinhagen. Door de jaren heen waren er contacten tussen bijvoorbeeld sportverenigingen, uitwisselingen met scholen en culturele organisaties. Op raadsniveau waren er om de twee jaar bezoeken over en weer. Halverwege de jaren tachtig ontstond de behoefte aan een ander soort uitwisseling. Er was veel gezelligheid, hetgeen zeker door beide steden werd gewaardeerd, maar aan beide kanten werd ook een zekere diepgang gemist. In 1984 werd in Steinhagen het idee van een comité voor ontwikkelingssamenwerking gelanceerd.

Als gevolg daarvan werd in 1985 in Woerden het Bürgerkomitee opgericht, een jaar later in Woerden (na een advertentie in de Woerdense Courant) het Burgercomité Ontwikkelings-samenwerking. Het uitgangspunt is in beide comités altijd geweest dat de ondersteuning van projecten altijd een relatie heeft met een burger van de stad. De comités komen in principe twee keer per jaar bij elkaar, afwisselend in Woerden en Steinhagen.

Sinds 2014 heeft het Burgercomité een tweede taak gekregen. Net als in de jaren tachtig ontstond de behoefte de stedenband aan te passen aan andere behoeften. Het plan was om de bezoeken over en weer inhoudelijker te maken. Door de goede contacten die het Burgercomité in Steinhagen heeft, kreeg het de opdracht hiervoor een opzet te maken. In november 2015 werd een gezamenlijke conferentie over duurzaamheid in Woerden georganiseerd, in 2016 over inclusie in Steinhagen. In 2017 en 2018 zal het thema burgerparticipatie zijn. In november 2017 zal de conferentie in Woerden plaatsvinden, het vervolg in Steinhagen.

jaarverslag Steinhagen 2017

Deel dit artikel: