Het bestuur van het Burgercomité is samengesteld uit inwoners van de gemeente Woerden, die zich betrokken voelen bij het thema ontwikkelingssamenwerking. Wij streven ernaar qua samenstelling een afspiegeling te vormen van de bevolking van de gemeente Woerden.

Iedere inwoner van de gemeente die belangstelling heeft om zich aan te sluiten bij het comité is welkom. Geografisch gezien zijn de meeste huidige bestuursleden afkomstig uit de kern Woerden, wij zouden het daarom toejuichen als kandidaten uit de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld het bestuur komen versterken.

marijke willems

Marijke Willems

Toen ik iets meer dan 30 jaar geleden in Woerden kwam wonen, kende ik hier maar heel weinig mensen. Toen zag ik een advertentie in de Woerdense Courant staan: de gemeente zocht leden voor een Burgercomité, dat samen met de Duitse partnerstad projecten in de Derde Wereld moest ondersteunen. Ik hoefde niet lang te twijfelen: het onderwerp sprak me aan en als lerares Duits zou ik me ook nuttig kunnen maken in de communicatie met Steinhagen. En ik heb zeker allerlei leuke en interessante mensen leren kennen, zowel in Woerden als in Steinhagen.

Door mijn activiteiten in het Burgercomité werd ook mijn interesse in de lokale politiek gewekt, waardoor ik negen jaar raadslid voor de PvdA ben geweest. In deze jaren was ik geen lid van het Burgercomité, maar toen ik na de gemeentelijke herindeling geen raadslid meer was, heb ik me direct weer gemeld.

Inmiddels heb ik verschillende functies gehad, secretaris en de laatste vier jaar ook voorzitter. We bestaan in 2017 30 jaar, maar we werken nooit op routine. Altijd moeten we er niet alleen over nadenken welke projecten we ondersteunen, maar ook op welke manier we doorgaan. Zeker nu het Burgercomité ook de jumelage met Steinhagen vormgeeft, is het werk er interessanter en veelzijdiger door geworden.

Voorzitter en tijdelijk secretaris
Gabi Stemmerding

Gabi Stemmerding

Sinds 1994 woon ik met veel plezier in het mooie Woerden. Mijn werk als docente op een middelbare school geeft me veel voldoening. Na een bezoek aan familie in Zuid-Afrika ben ik geboeid geraakt door de prachtige, vrolijke mensen die met weinig uit moeten komen, zo veel minder kansen hebben en desondanks het leven weten te genieten. Het burgercomité zie ik als mogelijkheid om me in te zetten voor de zwakkeren in Afrika en hoop een klein steentje bij te kunnen dragen om de verschillende projecten tot succes te maken.

Penningmeester
theo straub

Theo Straub

De problematiek van ontwikkelingslanden heeft me altijd beziggehouden. Na de onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh maakte ik tot 1999 deel uit van een lokale werkgroep “Woerden helpt Bangladesh”. Deze werkgroep steunde een plattelandontwikkelingsproject in Bangladesh. Sinds enkele jaren ben ik lid van het Burgercomité.

Bestuurslid
ulla van der lit

Ulla van der Lit

In 2014 ben ik getrouwd met Gerard van der Lit en verhuisd vanuit de partnergemeente Steinhagen naar Woerden. Met mijn eerste man en drie kinderen heb ik hiervoor 23 jaar in Steinhagen gewoond.

Door mijn politieke activiteiten als raadslid in de gemeente Steinhagen heb ik regelmatig met het "Bürgerkomitee Steinhagen" samengewerkt. Iets doen voor mensen met minder mogelijkheden en in contact komen met gelijkgestemde inwoners van Woerden. Nu werk ik vooral mee aan het Jumelage project om van elkaar te leren, waarbij ik goed gebruik kan maken van mijn uitgebreide sociale contacten in onze partnergemeente. Daarom ben ik sinds 2015 bestuurslid van het Burgercomité.

Bestuurslid
andre walter

André Walter

In mijn optiek heeft iedereen het recht op een veilige leefomgeving en toegang tot gezondheidszorg en educatie. In ontwikkelingslanden is dit vaak geen vanzelfsprekendheid. In 2016 ben ik lid geworden van het Burgercomité om hier verandering in te brengen - vele klein stapjes leiden uiteindelijk tot resultaat.

Beroepsmatig heb ik een bedrijfskundig achtergrond met veel affiniteit voor duurzaamheidsaspecten. Deze ervaring breng ik graag in in het Burgercomité.

Bestuurslid
saskia van altena

Saskia van Altena

Sinds ik in 2012 politiek actief ben geworden, heb ik met zeer veel belangstelling de werkzaamheden van het Burgercomité gevolgd. De afgelopen jaren steeds intensiever door ook actief mee te helpen bij de organisatie van de jaarlijkse conferenties met onze partnerstad Steinhagen. Het dus eigenlijk een logische stap om deze inzet verder vorm te gaan geven als bestuurslid van het comité.

Maatschappelijke betrokkenheid is een van mijn persoonlijke eigenschappen waar ik trots op ben. Als raadslid lijkt het voor mij soms alsof alles om de gemeente Woerden draait, met een jaarlijks uitstapje naar Steinhagen. Het lijkt me daarom erg inspirerend om mijn leefwereld te vergroten en die kans biedt het Burgercomité! Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen door het verbinden van organisaties en inwoners met de projecten.

Bestuurslid

Ambassadeur

hans schmidt Hans Schmidt

Als ambassadeur van het burgercomité wil ik mij graag inzetten voor de bewustwording van de samenleving waarin wij leven ten opzichte van de leefomstandigheden in de derde wereld.

lees meer
Ambassadeur

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Deel dit artikel: