Voor wie fiscaal aantrekkelijk eenmalig of periodiek geld aan de Stichting Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden (SBOW) wil schenken, is het goed om te weten dat de Stichting de ANBI-status heeft, waardoor belastingvrij geld gedoneerd kan worden.

Voor periodieke schenkingen (minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een ongeveer gelijk bedrag) gold vroeger de noodzaak van een notariële akte. Dat is niet meer nodig: de onderlinge afspraak kan nu op een formulier worden vastgelegd, en er is geen drempelbedrag. Onze ambassadeur mr Hans Schmidt (telefoon) geeft graag meer informatie. Op die manier vastgelegde schenkingen komen voor 100% en zonder maximum in aanmerking voor aftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Ook eenmalige schenkingen uit een nalatenschap worden door de fiscus vriendelijk behandeld. Als ANBI-instelling hoeft onze stichting er geen erfbelasting over te betalen: het volledige bedrag komt dus ten goede aan onze vereniging.

De Stichting Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN-nummer 804134467.

Deel dit artikel: